Резерват "Кормисош"

5.00 / 2

В северната част на община Баните, където е разположено ловно стопанство "Кормисош" е истински рай на флората и фауната в Родопите. Районът омайва с чудни ландшафтни форми - високи, стръмни, изваяни от водите и вятъра скални масиви на Водния връх (Аква тепе), прорязани от дълбоките и тесни долини на Хамбар дере и Рибен дол. Бистроструйната Мурва река се провира сред сенчести речни долове с многобройни бистри вирчета. Тук можете да срещнете вълк, мечка, дива свиня, благороден елен, елен лопатар, сърна и много други видове.

В "Кормисош" е поставен световният рекорд на трофей от дива свиня - 158.20 точки по CIC, също така:

  • благороден елен - 3 сребърни и 3 бронзови медала
  • дива свиня - 7 златни, 1 сребърен и 5 бронзови медала
  • дива коза - 1 сребърен, 1 бронзов медал
  • мечка - 1 златен, 1 сребърен медал