Дяволският мост

5.00 / 3

Дяволският мост ( Шейтан кюприя-тур. ) се намира на територията на община Ардино, област Кърджали. Той отстои на 15 км северозападно от гр. Ардино и на 4 км източно от с. Гълъбово, което село е в състава на община Баните, област Смолян. Река Малка Арда, която преминава през село Баните се влива в река Арда, недалеч от Дяволския мост.

Според д-р Борислав Бориславов, преподавател в Софийския университет, Дяволският мост е част от античен път, още от 5-то хилядолетие преди Христа, който впоследствие е използван и през Средновековието

Пътят е минавал през реката и през прохода Ксантийски (Еледже) и е свързвал вътрешността на Тракия с Беломорието.

Дяволският мост е разположен на кота 420 м надморска височина. От двете му страни се издигат стръмни скатове, достигащи 800 м надморска височина. Мостът е построен в началото на ХV век – 1515-1518 година от българския майстор мостостроител уста Димитър от с. Неделино ( дн. град Неделино), който и до днешни дни е устоял на напора на буйните води на р. Арда. Изграден е от местен камък. Дължината му е 56 метра, а ширината-3.5 метра. Централният му свод достига височина 12 м. Размерите на сводовете са 9.00 - 18.20 – 8.50 метра. Мостът не е претърпял никакви преустройства благодарение на висококачествения си градеж и отлично избрано място за ситуиране в хидравлично отношение. С писмо № 630 на НПК от 24.02.1984 година мостът е деклариран за паметник на културата и се охранява от закона. Под охрана са и подходите към моста, които представляват стръмни и недобре оформени пешеходни и животински пътеки. Има три отвора, от които един централен за преминаване на водата и няколко ниши.

Поради трудния достъп Дяволският мост засега е познат само на тесен кръг специалисти и ограничен брой туристи. Изграждането на хидровъзел”Ардино”, като част от каскада “Горна Арда” ще улесни достъпа до моста и ще съдейства за превръщането му в главен туристически и атракционен обект за района. Безспорен познавателен интерес имат и съоръженията на хидровъзела. Нов съществен момент в проектното решение е предложението за изграждане на зелен амфитеатър, разположен между Дяволския мост и ВЕЦ-а. Той дава възможност за спокойно наблюдение и съзерцание на моста и околната среда, както и за провеждане на фолклорни, музикални и танцови спектакли на фона на величествения силует на планината