Забележителности

3.90 / 21

В сърцето на тази планина - море е скътана община Баните. В северната й част планинската верига издига гордо снагата си до 2001 м. с върховете Преспа и Свобода и обширното пасище Каракулас. На юг склоновете се снишават, за да преминат в море от по-ниски върхове и хълмове с широки заоблени била, обрасли с красиви борови и широколистни гори. Редом с тях са се ширнали зелени ливади, пасища и горски поляни, покрити с шарен килим от уханни цветя. Доловете се огласят от ромона на пенливи, бързоструйни потоци, в които водата неуморно скача от многобройни прагове. В подножието на склоновете блика лековита минерална вода, за да дарява здраве и радост на хората. А в най-ниското река Малка Арда кротко се стели и събира водите на планинските рекички и ручеи, за да ги влее в река Арда. Този дивен кът от България, пленява с прелестта на пейзажа си. Тук всеки камък е легенда, шепотът на всяко дърво – предание за отколешни времена, ромонът на всеки бистроструен поток – песенен звън.

 


Резерват

Резерват "Кормисош"

В северната част на община Баните, където е разположено ловно стопанство "Кормисош" е истински рай на флората и фауната в Родопите.

Виж още


Перперикон

Перперикон

Близо до Дяволския мост има открито тракийско светилище още от времето преди траките да се заселят по нашите земи. Тук е възможно да се търси връзката и с другото скално светилище – крепост Перперек

Виж още


Дяволският мост

Дяволският мост

Дяволският мост ( Шейтан кюприя-тур. ) се намира на територията на община Ардино, област Кърджали. Той отстои на 15 км северозападно от гр. Ардино и на 4 км източно от с. Гълъбово, което село е в състава на община Баните, област Смолян.

Виж още


Феноменът връх

Феноменът връх "Свобода"

Няма друго място, което да отговаря по-добре на описанието на Херидот за местонахождението на светилището на божеството Дионис от връх "Свобода" ("Ени хан баба"), намиращо се на 13 км. северно от с. Давудьово ( с. Давидково ) .

Виж още